Stort tack till publiken i Västerås!

Tack Örebro!